भारतीय शास्त्रीय नृत्य [Indian classical Dances]

INDIAN CLASSICAL DANCES

भारतीय शास्त्रीय नृत्य [Indian classical Dances] हे अद्वितीय सांस्कृतिक विरासतेचं एक महत्त्वाचं भाग आहे. भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्रात आठ प्रमुख शैलि /नृत्यप्रकार आहेत, ज्यांमध्ये प्रत्येकाची एक विशेषता आणि स्वरूप आहे. भारतीय शास्त्रीय नृत्याचं विविधतापूर्ण रूपांतराचं, रंगीभूमीवर अद्वितीयता आणि सौंदर्यभारित अभिवादन करणं हि या कलेची विशेषता आहे. Indian classical Dances 1. भारतनाट्यम (Bharatanatyam): भारतीय शास्त्रीय नृत्यात सर्वांग … Read more