Scholarships for Higher Education for Young Achievers – SHREYAS Scheme : Explained

SHREYAS Scheme

अनुसूचित जाती (SC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) मधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणात प्रवेश देऊन त्यांना सक्षम करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमध्ये Scholarships for Higher Education for Young Achievers – SHREYAS Scheme (श्रेयस उपक्रम) हा एक आधारस्तंभ आहे. SHREYAS Scheme (श्रेयस उपक्रम) SC आणि OBC साठी मोफत कोचिंग योजना अनुसूचित जातींसाठी उच्च श्रेणीचे शिक्षण अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय परदेशी योजना … Read more