ग्राम उद्योग विकास योजना 2023 | Gramodyog Vikas Yojana 2023

संदर्भ: खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) च्या अध्यक्षांनी अलीकडेच, ग्राम उद्योग विकास योजना 2023 चा एक भाग म्हणून भुवनेश्वर, ओडिशा येथील कारागिरांना टूलकिट्स आणि यंत्रसामग्रीचे वाटप केले.

  • 100 कुंभारांना इलेक्ट्रिक व्हील, 75 लेदर कारागिरांना पादत्राणे टूलकिट आणि 60 कारागिरांना पेपर मॅसी मशीन देण्यात आली.
  • हे MSME मंत्रालयाचा एक भाग म्हणून खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग / Khadi & Village Industries Commission (KVIC) अंतर्गत सुरू करण्यात आले आहे.
  • मार्च 2020 मध्ये केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून सुरू केली.
  • सामान्य सुविधा, तांत्रिक आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण इत्यादीद्वारे ग्रामोद्योगांना चालना देणे आणि विकसित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
  • ग्रामोद्योग विकास योजनेने कारागिरांना आवश्यक साधने आणि यंत्रसामग्रीने सुसज्ज केले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

KVIC (खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग) बद्दल

  • खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ही भारत सरकारने एप्रिल 1957 मध्ये स्थापन केलेली एक वैधानिक संस्था आहे.
  • ही भारतातील खादी आणि ग्रामोद्योगांच्या संदर्भात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली सर्वोच्च संस्था आहे.

Leave a comment