एल निनो आणि ला निना काय आहे | El Nino and La Nina

एल निनो आणि ला निना

अलीकडील अभ्यासाने एल निनो आणि ला निना घटनांच्या कालावधी आणि वर्तनावर मानवी क्रियाकलापांच्या (human / anthropogenic activities) प्रभावाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. संशोधनानुसार, बहु-वर्षीय (Multi-Year) एल निनो आणि ला निना घटना अधिक वारंवार होऊ शकतात आणि वॉकर सर्क्युलेशनने औद्योगिक युगात (industrial age) त्याचे वर्तन सुधारले आहे. अलीकडील अभ्यास काय सुचवतात? वॉकर सर्कुलेशन, ENSO चा एक … Read more