India’s first Green Hydrogen-run bus

India's first Green Hydrogen-run bus

इंडियन ऑइलने (IOC) भारतातील पहिल्या Green hydrogen वर चालणाऱ्या बसचे अनावरण केले जे फक्त पाणी सोडते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन नूतनीकरणीय स्त्रोतांकडून वीज वापरून पाण्याचे विभाजन करून जवळपास 75 किलो हायड्रोजन तयार करेल. या हायड्रोजनद्वारे राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशात चाचणी चालवणाऱ्या दोन बसेस चालवल्या जातील. इंधन सेल बस ऑपरेशनसाठी 350 बार दाबाने ग्रीन हायड्रोजन प्रदान करणारा भारतातील … Read more