प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना-संपूर्ण माहिती | PM Garib Kalyan Yojana

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना व ती कधी सुरू झाली ? राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 लाभार्थी: तरतुदी: PMGKAY आणि NFSA चे एकत्रीकरण: PMGKAY विस्ताराचा परिणाम (PM Garib Kalyan Yojana) सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव समोरील उद्दिष्टे दीर्घकालीन उपाय: आर्थिक सक्षमीकरण कार्यक्रम: शाश्वत हँडआउट्सऐवजी, व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. इतर सबंधित योजना विषयी … Read more