MPSC Combine Question Papers with Answers Download PDF (Updated)

MPSC Combine Question Papers with Answers Download: Maharashtra Public Service Commission/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) वेगवेगळ्या राज्य सरकारी विभागांमधील अराजपत्रित वर्ग 2 च्या पदांसाठी एकत्रित गट बी परीक्षा आयोजित करते. ही पदे अनुक्रमे पोलीस उपनिरीक्षक (PSI), विक्रीकर निरीक्षक (STI) आणि सहाय्यक विभाग अधिकारी (ASO) आहेत. तुम्ही मागील सर्व वर्षांच्या एकत्रित PSI STI ASO प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करू शकता. MPSC एकत्रित प्रश्नपत्रिका उत्तरासह मराठी PDF येथे डाउनलोड करा.

Latest Updated Final Answer Key 2023 –

MPSC Group B and Group C Combined Prelim 2023 [Final Answer Key]: Download

MPSC Combine Prelims Question Paper 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) 30 एप्रिल 2023 रोजी गट ब आणि गट क साठी एमपीएससी एकत्रित पूर्व परीक्षा 2023 यशस्वीपणे पूर्ण केली. (Group B & Group C) गट ब, आणि गट क साठी MPSC एकत्रित प्रीलिम्स 2023 PDF ची लिंक येथे या पोस्टमध्ये अद्यतनित केली आहे. खालील लिंकवरून मोफत एमपीएससी (MPSC) एकत्रित प्रिलिम्स (Combined Prelims) प्रश्नपत्रिका PDF डाउनलोड करा.

संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब आणि गट क 2023 पेपर प्रश्नपत्रिका
Download: MPSC Combined Group-B and Group C Prelims 2023 Question Paper (30 April 2023)

MPSC Combine Prelims Answers Key 2023

महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब आणि गट क सेवा एकत्रित प्राथमिक परीक्षा 2023 30 एप्रिल 2023 रोजी घेण्यात आली आणि पहिली उत्तर की 02 मे 2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली उमेदवार एमपीएससी गट ब एकत्रित पूर्वपरीक्षा 2023 पहिली उत्तर की थेट लिंकद्वारे खाली डाउनलोड करू शकतात.

Download: MPSC Group B and Group C Combined Prelims 2023 – Final Answer Key

MPSC Combined Exam Date For 2023:

महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब आणि गट क Combined Prelims (पूर्व परीक्षा) 30 एप्रिल 2023 रोजी आयोजित केली आहे. अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 02 सप्टेंबर 2023 रोजी आयोजित केली आहे, आणि गट क मुख्य परीक्षा 17 december 2023 रोजी आयोजित केली जाणार आहे.

MPSC Combine Group B Question Papers

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) विविध PSI STI ASO पदांसाठी MPSC Combined गट ब परीक्षा आयोजित करते. या लेखात, आम्ही परीक्षेच्या प्रिलिम्स आणि मुख्य (Prelims & Mains) टप्प्यातील मागील वर्षांची Previous Years MPSC Combined प्रश्नपत्रिका मराठी पीडीएफमध्ये (PDF) उत्तरासह दिली आहे.

आयोगMaharashtra Public Service Commission (MPSC)
पदांची नावेPolice Sub Inspector (PSI), State Tax Inspector (STI), and Assistant Section Officer (ASO)
पूर्वपरीक्षेची तारीखApril-May
अधिकृत साइटmpsc.gov.in

MPSC Combined Question Papers 2023

[PSI-STI-ASO] MPSC Combined Prelims Question Paper 2023

MPSC Group B and Group C Combined Prelims 2023 [Question Paper]Download
MPSC Group B and Group C Combined Prelims 2023 [Final Answer Key]


MPSC Group B (PSI-STI-ASO) Mains 2023 question paper-Paper 1
MPSC Group B PSI-STI-ASO Mains 2023 question paper -Paper 2

MPSC Group B ( PSI-STI-ASO)
Mains2023 first answer key – Paper 1
MPSC Group B PSI-STI-ASO Mains 2023 first answer key -Paper 2Download
Download


Download


Download

Download

MPSC Combined Question Papers 2022

[PSI STI ASO] MPSC Combine Prelims Question Paper 2022

MPSC Subordinate Services Prelim 2022 [Question Paper]Download
MPSC Subordinate Services Prelim 2022 [Answer Key]Download

MPSC Combined Question Papers 2021

[PSI STI ASO] MPSC Combine Prelims Question Paper 2021

MPSC Subordinate Services Prelims 2021 [Question Paper]Download
MPSC Subordinate Services Prelims 2021 [Answer Key]Download

[PSI STI ASO] MPSC Combine Mains 2021 Question Paper 1

MPSC Subordinate Services Mains 2021 Paper 1 [Question Paper]Download
MPSC Subordinate Services Mains 2021 Paper 1 [Answer Key]Download

[PSI STI ASO] MPSC Combine Mains 2021 Question Paper 2

Assistant Section Officer (ASO)

MPSC ASO Mains 2021 Paper 2 [Question Paper] Download
MPSC ASO Mains 2021 Paper 2 [Answer Key]Download

State Tax Inspector (STI)

MPSC STI Mains 2021 Paper 2 [Question Paper]Download
MPSC STI Mains 2021 Paper 2 [Answer Key]Download

Police Sub Inspector (PSI)

MPSC PSI Mains 2021 Paper 2 [Question Paper]Download
MPSC PSI Mains 2021 Paper 2 [First Answer Key]Download

MPSC Combined Question Papers 2020

[PSI STI ASO] MPSC Combine Prelims Question Paper 2020

MPSC Subordinate Services Prelims 2020 [Question Paper]Download
MPSC Subordinate Services Prelims 2020 [Answer Key]Download

[PSI STI ASO] MPSC Combine Mains 2020 Question Paper 1

MPSC Subordinate Services Mains 2020 Paper 1 [Question Paper]Download
MPSC Subordinate Services Mains 2020 Paper 1 [Answer Key]Download

[PSI STI ASO] MPSC Combine Mains 2020 Question Paper 2

Assistant Section Officer (ASO)

MPSC ASO Mains 2020 Paper 2 [Question Paper] Download
MPSC ASO Mains 2020 Paper 2 [Answer Key]Download

State Tax Inspector (STI)

MPSC STI Mains 2020 Paper 2 [Question Paper]Download
MPSC STI Mains 2020 Paper 2 [Answer Key]Download

Police Sub Inspector (PSI)

MPSC PSI Mains 2020 Paper 2 [Question Paper]Download
MPSC PSI Mains 2020 Paper 2 [First Answer Key]Download

MPSC Combined Question Papers 2019

[PSI STI ASO] MPSC Combine Prelims Question Paper 2019

MPSC Subordinate Services Prelims 2019 [Question Paper]Download
MPSC Subordinate Services Prelims 2019 [Answer Key]Download

[PSI STI ASO] MPSC Combine Mains 2019 Question Paper 1

MPSC Subordinate Services Mains 2019 Paper 1 [Question Paper]Download
MPSC Subordinate Services Mains 2019 Paper 1 [Answer Key]Download

[PSI STI ASO] MPSC Combine Mains 2019 Question Paper 2

Assistant Section Officer (ASO)

MPSC ASO Mains 2019 Paper 2 [Question Paper] Download
MPSC ASO Mains 2019 Paper 2 [Answer Key]Download

State Tax Inspector (STI)

MPSC STI Mains 2019 Paper 2 [Question Paper]Download
MPSC STI Mains 2019 Paper 2 [Answer Key]Download

Police Sub Inspector (PSI)

MPSC PSI Mains 2019 Paper 2 [Question Paper]Download
MPSC PSI Mains 2019 Paper 2 [First Answer Key]Download

MPSC Combined Question Papers 2018

[PSI STI ASO] MPSC Combine Prelims Question Paper 2018

MPSC Subordinate Services Prelims 2018 [Question Paper]Download
MPSC Subordinate Services Prelims 2018 [Answer Key]Download

[PSI STI ASO] MPSC Combine Mains 2018 Question Paper 1

MPSC Subordinate Services Mains 2018 Paper 1 [Question Paper]Download
MPSC Subordinate Services Mains 2018 Paper 1 [Answer Key]Download

[PSI STI ASO] MPSC Combine Mains 2018 Question Paper 2

Assistant Section Officer (ASO)

MPSC ASO Mains 2018 Paper 2 [Question Paper] Download
MPSC ASO Mains 2018 Paper 2 [Answer Key]Download

State Tax Inspector (STI)

MPSC STI Mains 2018 Paper 2 [Question Paper]Download
MPSC STI Mains 2018 Paper 2 [Answer Key]Download

Police Sub Inspector (PSI)

MPSC PSI Mains 2018 Paper 2 [Question Paper]Download
MPSC PSI Mains 2018 Paper 2 [First Answer Key]Download

Leave a comment