Site icon MahaOfficer

नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा काय आहे | National Mission for Clean Ganga (NMCG)

नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा

नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा

नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) ची नोंदणी, सोसायटी नोंदणी कायदा, 1860 अंतर्गत 12 ऑगस्ट 2011 रोजी झाली. हे राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरण (NGRBA’s) अंमलबजावणी शाखा म्हणून काम करते आणि 1986 पर्यावरण (संरक्षण) कायदा (EPA) नुसार स्थापन करण्यात आले. गंगा नदीच्या पुनर्जीवन, संरक्षण आणि व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय परिषदेने 2016 मध्ये रद्द केल्यानंतर NGRBA ची कर्तव्ये स्वीकारली.

नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा उद्दिष्ट

NMCG संस्थेची रचना

गंगा नदीतील पर्यावरणीय प्रदूषण रोखण्यासाठी, नियंत्रित करण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी, कायदा राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर पाच-स्तरीय रचना आवश्यक आहे:

नमामि गंगे कार्यक्रम (Namami Gange Programme) म्हणजे काय?

राष्ट्रीय गंगा नदीचे प्रभावी प्रदूषण कमी करणे आणि संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन करण्याचे दुहेरी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने जून 2014 मध्ये नमामि गंगे कार्यक्रमाला “फ्लॅगशिप प्रोग्राम” म्हणून नियुक्त केले.

हे जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाद्वारे चालवले जाते. NMCG आणि त्याच्या राज्य समकक्ष संस्था, राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापन गट (SPMGs), कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी प्रभारी आहेत.

मुख्य स्तंभ:

राष्ट्रीय मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) म्हणजे काय?

Exit mobile version