Site icon MahaOfficer

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आणि इकोमार्क योजना | Green Credit Program & Ecomark Scheme

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आणि इकोमार्क योजना

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आणि इकोमार्क योजना Photo: ANI

चांगल्या पर्यावरणीय कृतीसाठी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आणि इकोमार्क योजना सुरु करण्यात आली आहे. या अंतर्गत शेतकरी संघटना, शहरी स्थानिक अधिकारी, ग्रामपंचायती आणि खाजगी क्षेत्रासह विविध गटांना पर्यावरणपूरक उपाययोजना करण्यासाठी “ग्रीन क्रेडिट” मिळू शकेल. यामध्ये कचऱ्याचे व्यवस्थापन, झाडे लावणे, पाणी वाचवणे आणि वायू प्रदूषण कमी करणे यांचा समावेश आहे.

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (Green Credit Program)

About ICFRE

इकोमार्क योजना (Ecomark Scheme)

Read other such important schemes here

Exit mobile version