Site icon MahaOfficer

Elephant Corridors explained | एलिफंट कॉरिडॉर काय आहे?

Elephant Corridors explained

Elephant Corridors explained

अलीकडे, भारत सरकारने 62 नवीन एलिफंट कॉरिडॉर (Elephant Corridors) ओळखले (identified), जे वन्यजीव संरक्षणासाठी देशाच्या वचनबद्धतेतील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून ओळखले गेले. यामुळे अशा कॉरिडॉरची एकूण संख्या 150 झाली आहे, जी 2010 मध्ये नोंदणीकृत 88 पेक्षा लक्षणीय वाढ आहे.

Elephant Corridors महत्त्वाचे का आहे

हत्ती संवर्धन स्थिती

भारतीय हत्तीबद्दल

Elephas maximus, भारतीय हत्ती, उत्तर, पूर्व आणि दक्षिण भारत तसेच मध्य आणि दक्षिण पश्चिम घाटाच्या काही भागात आढळतो. CITES Convention परिशिष्ट I आणि भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 च्या अनुसूची I या दोन्हींमध्ये याचा समावेश आहे. भारतातील हत्तींचे सर्वात मोठे केंद्र कर्नाटकात आढळते.

प्रोजेक्ट एलिफंट म्हणजे काय

प्रोजेक्ट एलिफंट हा केंद्र सरकार प्रायोजित योजना म्हणून 1992 मध्ये खालील उद्देशांसह सुरू करण्यात आला:

  1. हत्ती, त्यांचे अधिवास आणि स्थलांतराचे मार्ग सुरक्षित करण्यासाठी
  2. प्राणी-मानव संघर्षातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी
  3. देशातील प्रमुख हत्ती श्रेणी राज्यांना पर्यावरण, वनीकरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून प्रोजेक्ट एलिफंटद्वारे आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य मिळते.

गज यात्रा उपक्रम (Gaj Yatra)

Other environment and biodiversity news updates here

Exit mobile version