Site icon MahaOfficer

APAAR: वन नेशन-वन स्टुडंट आयडी

APAAR: वन नेशन-वन स्टुडंट आयडी

APAAR: वन नेशन-वन स्टुडंट आयडी

APAAR: वन नेशन-वन स्टुडंट आयडी – शिक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच सर्व राज्यांना ऑटोमेटेड परमनंट अॅकॅडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (APAAR – Automated Permanent Academic Account Registry) लागू करण्याचा सल्ला दिला आहे, ज्याला ‘वन नेशन, वन स्टुडंट आयडी’ म्हणूनही ओळखले जाते. या उपक्रमाचा उद्देश एक अखंड शैक्षणिक परिसंस्था निर्माण करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक माहितीचा अधिक चांगला मागोवा घेणे सुलभ करणे हा आहे.

APAAR: वन नेशन-वन स्टुडंट आयडी म्हणजे काय?

APAAR म्हणजे स्वयंचलित स्थायी शैक्षणिक खाते नोंदणी, ज्याला ‘वन नेशन, वन स्टुडंट आयडी’ असेही म्हणतात.
ही एक एज्युकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री किंवा ‘एज्युलॉकर (EduLocker)’ आहे.

एक संपूर्ण शैक्षणिक इकोसिस्टम रजिस्ट्री विकसित करण्याची कल्पना ज्यामध्ये विद्यार्थी, शिक्षक, शाळा आणि संस्थांचा समावेश आहे, ही कल्पना प्रथम राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (NETF) या शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या संस्थेने मांडली होती.

APAAR चा उद्देश

नावनोंदणी प्रक्रिया (Registration Process)

नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम (NETF)

नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम (NETF) ही एक स्वायत्त संस्था आहे, जी एक सोसायटी म्हणून समाविष्ट केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, उपयोजन आणि वापर यावर निर्णय घेणे सुलभ करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

NETF शैक्षणिक इकोसिस्टममध्ये खालील अनेक महत्त्वाच्या भूमिका बजावते –

Read other national current affairs here

Exit mobile version