Site icon MahaOfficer

जलशक्ती मंत्रालयाचा 5 वा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 | 5th National Water Awards 2023

राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023

राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023

जलशक्ती मंत्रालयाने 5 वा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 (National Water Awards) लाँच केले. पाण्याचे महत्त्व लोकांना जागृत करणे आणि त्यांना सर्वोत्तम पाणी वापर पद्धती अवलंबण्यास प्रवृत्त करणे हा यामागचा उद्देश आहे.

राष्ट्रीय जल पुरस्कार (National Water Awards)

पुरस्कारांसाठी पात्रता आणि श्रेणी

निवड प्रक्रिया

इतर राष्ट्रीय घडामोडी येथे वाचू शकता

Exit mobile version